หลักสูตรวางแผนภาษีทั้งระบบ สำหรับเจ้าของกิจการ

หลักสูตรวางแผนภาษีทั้งระบบ สำหรับเจ้าของกิจการ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเรียนรู้ การวางแผนภาษีทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็น วางแผนภาษีบุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวมถึงเทคนิค วิธีการวางแผนภาษีให้ครอบคลุม และสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้มากที่สุด และถูกต้องตามหลักภาษี

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 1. องค์กรในรูปบริษัท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 2. เจ้าของกิจการหรือที่ดำเนินงานในรูปแบบ บุคคลธรรมดา  และ ต้องการจะเปลี่ยนเป็นรูปนิติบุคคล
 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนภาษี

เนื้อหาหลักสูตรการวางแผนภาษีทั้งระบบ สำหรับผู้บริหาร

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล :Corporate Income Tax Planning

 • การจัดตั้งนิติบุคคลอย่างไรให้ประหยัดภาษี
 • รายได้ที่ต้องเสียภาษี และ  รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 • รายจ่าย รายจ่ายต้องห้าม รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
 • การบริหารภาษี  เกี่ยวกับการ  ซื้อ ขายทรัพย์สิน การตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี
 • การบริหารภาษี เกี่ยวกับ สินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดอายุ ของเสีย เศษซาก
 • การตัดสินค้า ออกจากบัญชี
 • การบริหารภาษี  เรื่องการตัดจ่าย ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินให้ได้รับประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
 • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรต่างๆตามกฎเกณฑ์ของสรรพกร
 • Case Studies เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย :Withholding Tax Planning

 • การบริหารภาษีกิจการขายสินค้ากับกิจการให้บริการ
 • การเลือกประเภทเงินได้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • วันที่ในการจ่ายเงินได้ช่วยประหยัดรายจ่ายและภาษีได้หรือไม่
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน ออกแทนเป็นรายจ่ายกิจการได้หรือไม่
 • Case Studies เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม :Value Added Tax Planning 

 • เข้าใจจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และจุดที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การคำนวณฐานภาษีและการยกเว้นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ธุรกิจที่ได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และการเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รายได้อะไรบ้างที่ต้องเรียกเก็บภาษีขายจากผู้ซื้อ และ รายได้ประเภทใด ไม่มีภาษีขาย
 • ภาษีซื้อ และภาษีซื้อต้องห้ามให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
 • การ เฉลี่ยภาษีซื้อ ทางเลือกในการเฉลี่ยภาษีซื้อ
 • การออกและแก้ไขใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้
 • ภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการสวัสดิการพนักงาน
 • Case Studies เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.ฝึกวางแผนภาษีและวิเคราะห์โจทย์จากตัวอย่างจริง โดยนำความรู้ ที่ได้ศึกษามาปรับใช้ 

5.ฝึกวางแผนภาษีภาพรวมทั้งระบบขององค์กร

 

ภาพการฝึกอบรมที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถาม

9 ไกล อะคาเดมี่

โทรศัพท์ : 063-1939955

อีเมล์ : 9klaiacademy@gmail.com

ไลน์ไอดี : 9klaiacademy

เพิ่มเพื่อนในไลน์

ส่งข้อความถึงเรา