หลักสูตรวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการลดต้นทุน

หลักสูตรการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการลดต้นทุน เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการให้ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้ และสามารถนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ไปต่อยอดในการพัฒนากระบวนการทำงานให้สามารถลดต้นทุนของการดำเนินงานลงได้ เพื่อเพิ่มผลกำไร ให้กับองค์กร

 

หลักสูตรนี้ เหมาะกับใคร

สำหรับหลักสูตรการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการลดต้นทุน เหมาะกับใคร

1.องค์กรที่ต้องการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มผลกำไร

2.องค์กรที่ต้องการให้ผู้บริหาร เรียนรู้การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินขององค์กรได้

 

เนื้อหาหลักสูตรวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการลดต้นทุน

เนื้อหาสำหรับหลักสูตรวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการลดต้นทุน มีดังต่อไปนี้

 1. หลักเกณฑ์การจัดทำ งบการเงิน
 2. งบการเงิน ประกอบด้วย งบอะไรบ้าง
 3. องค์ประกอบงบการเงิน
 4. การวิเคราะห์ แยก รายการระหว่าง ทรัพย์สิน และ ค่าใช้จ่าย
 5. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 6. ฝึกการวิเคราะห์งบการเงินจริง ของหน่วยงานตัวเอง จากสิ่งที่ได้เรียนมา
 7. รู้จัก ต้นทุนคงที่ และ ต้นทุนผันแปร
 8. นำงบกำไรขาดทุนของแต่ละหน่วยงาน มาวิเคราะห์ ว่า อะไรเป็นต้นทุนคงที่ และ/ หรือต้นทุนผันแปร
 9. เรียนรู้แนวทางการลดต้นทุน ทั้ง ต้นทุน คงที่และต้นทุนผันแปร
 10. เรียนรู้การหา จุดคุ้มทุน (BEP)
 11. เรียนรู้ หลักการ  ต้นทุน  ปริมาณ  กำไร ( CVP)
 12. ฝึกทำแบบทดสอบการลดต้นทุนของหน่วยงาน จากข้อมูลจริง เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ภาพบรรยากาศการอบรม

ติดต่อสอบถาม

9 ไกล อะคาเดมี่

โทรศัพท์ : 063-1939955

อีเมล์ : 9klaiacademy@gmail.com

ไลน์ไอดี : 9klaiacademy

เพิ่มเพื่อนในไลน์

ส่งข้อความถึงเรา