การวางแผนเกษียณ เพื่อความสุขของพนักงาน

หลักสูตรการวางแผนเกษียณ สำหรับพนักงาน เหมาะสำหรับองค์กร ที่ต้องการให้ความรู้สำหรับพนักงาน ให้สามารถวางแผนเกษียณ วางแผนเงินออมและการลงทุน ก่อนเกษียณ รวมถึงการใช้ชีวิตให้มีความสุขหลังเกษียณ

หลักสูตรการวางแผนเกษียณ สำหรับพนักงาน

สำหรับองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างความรู้เรื่องวางแผนการเกษียณแก่พนักงาน

วัตถุประสงค์ของ หลักสูตรการวางแผนเกษียณ สำหรับพนักงาน 1.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพนักงานผู้ที่ต้องการวางแผนการเกษียณอายุ 2.เพื่อเป็นการให้คำแนะนำกับพนักงานที่ทำงานอยู่ หรือกำลังจะเกษียณ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการจัดการเงิน หรือ จัดการชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเกษียณอายุ หัวข้อการฝึกอบรม 1.การวางแผนการเงินเพื่อเตรียมตัวเกษียณ 2.การวางแผนภาษี 3.การวางแผนการลงทุน 4.การวางแผนเพื่อประกอบอาชีพและการมีรายได้ที่ยั่งยืนหลังการเกษียณ